Om oss

Vi lever i ett ständigt föränderligt och sårbart samhälle. Svenska Lottakåren engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället.

Svenska Lottakåren är en ideell, allmännyttig och partipolitiskt obunden frivillig försvarsorganisation som ger kvinnor konkreta möjligheter att engagera sig i frågor som rör din och samhällets säkerhet, både nationellt och internationellt.

Som medlem, lotta, ges du genom utbildning möjlighet att verka för ett säkrare och tryggare samhälle genom förebyggande arbete i fred och för att göra en insats i samhället under en kris eller i krig. Som utbildad och övad lotta bidrar du till totalförsvarets beredskap. Alla kan göra en insats oavsett ålder.
Läs mer om hur du kan engagera dig Läs mer

Lottashopen ger dig som medlem möjlighet att köpa produkter som gör att du kan visa att du är medlem. I Lottashopen kan också du som är ansvarig för rekrytering i den lokala lottakåren beställa rekryteringsmaterial och utställningsmaterial. Rekryteringsmaterialet är gratis för dig som kår. Kostnaden för utställningsmaterial faktureras din lottakår.

DHL reklam (556602-3262) är vår leverantör av profilkläder, produkter och material i Lottashopen. De ansvarar också för lagret och leveranserna.